Прозорість та інформаційна відкритість

                 Статут навчального закладу

 

              Ліцензія на провадження

              освітньої діяльності

 

Cтруктура та органи

       управління закладу освіти

 

 Кадровий склад закладу освіти 

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти 

 

Територія обслуговувння, закріплена за закладом освіти

 

Ліцензований обсяг та  фактична кількість осіб,

які навчаються у закладі  освіти

 

  Мова освітнього процесу - українська

 

Наявність вакантних посад, порядок

і умови проведення конкурсу на їх заміщення 

 

                          Матеріально-технічне забезпечення закладу

 

Результати моніторингу якості освіти 

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Правила прийому до закладу освіти

 

Умови доступності закладу освіти для

навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та

протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 

Порядок подання та розгляду

заяв про випадки булінгу 

 

Порядок реагування на доведенні випадки булінгу 

 

 Кошторис та фінансовий звіт про надходження

та використання всіх отриманих коштів 

 

Перелік товарів, робіт, послуг, отриманих,

як благодійна допомога 

 

Звіт про надходження і використання  коштів  

 

Положення про академічну доброчесність

педагогічних працівників та здобувачів освіти

 

 

Положення про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

 

 

 

Річний план роботи

 

 КЗ « Шевченківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

Стратегія  розвитку 

 

 

 

Самооцінювання освітніх

та управлінських процесів