Прозорість та інформаційна відкритість

                 Статут навчального закладу

 

              Ліцензія на провадження

              освітньої діяльності

 

 Кадровий склад закладу освіти 

 

 

                                         Освітня програма 

 

Територія обслуговувння, закріплена за закладом освіти

 

Ліцензований обсяг та  фактична кількість осіб,

які навчаються у закладі  освіти

 

  Мова освітнього процесу - українська

 

Наявність вакантних посад, порядок

і умови проведення конкурсу на їх заміщення 

 

                          Матеріально-технічне забезпечення закладу

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Правила прийому до закладу освіти

                                                               Зарахування здобувачів освіти до 1 класу

 

 

Умови доступності закладу освіти для

навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та

протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 

Порядок подання та розгляду

заяв про випадки булінгу 

 

Порядок реагування на доведенні випадки булінгу 

 

 Кошторис та фінансовий звіт про надходження

та використання всіх отриманих коштів 

2023 рік

 

 

Перелік товарів, робіт, послуг, отриманих,

як благодійна допомога 

 

Звіт про надходження і використання  коштів  

 

Положення про академічну доброчесність

педагогічних працівників та здобувачів освіти

 

 

Положення про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

 

 

 

Річний план роботи

 

 

 

Стратегія  розвитку 

 

 

 

 Критерії оцінювання 

 

 Вибір підручників

 звіт директора 2023